Facebook
Telegram
WhatsApp

גורל אחד (Destined with You) 2023

8.205
דרמה, מדע בדיוני ופנטזיה, קומדיה
South Korea

תאריך הוצאה

23-08-2023

סקירה כללית

הוא עורך דין שקללה בת מאות שנים רובצת עליו. היא עובדת מדינה שמחזיקה במפתח לחירותו. חייהם נשזרים זה בזה – וסיפור אהבה מפתיע ניצת ביניהם.

Scroll to Top