Facebook
Telegram
WhatsApp

הרטלנד (Heartland) 2007

8.286
משפחה, דרמה
Canada, United States of America

תאריך הוצאה

14-10-2007

סקירה כללית

לאחר מות האם בתאונת דרכים תוך כדי הצלת סוס מבעליו שהועיד אותו לתעשית הבשר, מקבלות לידיהן איימי ולו בנותיה, יחד עם ג'ק הסב, את ניהול החוה להצלת סוסים בחבל הדסון שבקנדה. הן צריכות להתמודד עם הבעיות הכספיות הכרוכות בכך וכן עם האיבה השוררת בין הסב לבין אביהן שעזב בילדותן. מבוסס על רב מכר מאת לורן ברוק

Scroll to Top