Facebook
Telegram
WhatsApp

חוק וסדר: פשע מאורגן (Law & Order: Organized Crime) 2021

7.995
פשע, דרמה
United States of America

תאריך הוצאה

01-04-2021

סקירה כללית

הבלש האסרטיבי ומעט שנוי במחלוקת, אליוט סטייבלר חוזר למשטרת ניו-יורק על מנת להילחם בפשע המאורגן, זאת לאחר שאשתו נרצחת. סטיילבר מנסה לשקם את חייו לאחר האובדן האישי הקשה שחווה. הוא לוקח חלק בכוח משימה עלית חדש שהוקם לרדיפה ומיגור הפשע המאורגן במשטרת ניו-יורק. המשימה הראשונה של הצוות היא לפרוק מנשקם את אחד מהכוחות הפליליים המשמעותיים ביותר בעיר.

Scroll to Top