Facebook
Telegram
WhatsApp

יורשים (Succession) 2018

8.247
דרמה
United States of America

תאריך הוצאה

03-06-2018

סקירה כללית

לוגן רוי הוא המנכ”ל של “ואיסטאר/רויקו”, קונצרן המדיה והבידור מהגדולים ביותר בעולם. לאור גילו המתקדם סביבתו מצפה ממנו לפרוש מניהול החברה, וכל אחד מארבעת ילדיו הבוגרים מנהל אג’נדה אישית שמתאימה או לא מתאימה לזו של אחיו או של אביו. לוגן יבטל את פרישתו, יסבול מבעיות בריאותיות ויצטרך לעמוד באתגרים שיציבו בפניו יורשיו, אשתו השלישית, אחיין תככן וחתנו לעתיד, שמכינים את עצמם לעולם שלאחר לכתו.

Scroll to Top