Facebook
Telegram
WhatsApp

כשהלב קורא (When Calls the Heart) 2014

דרמה
Canada, United States of America

תאריך הוצאה

11-01-2014

סקירה כללית

בעשור הראשון של המאה העשרים עוזבת אישה צעירה את חיי החברה הגבוהה בעיר ונוסעת מערבה כדי להפוך למורה בקהילת כורים קנדית קטנה.

Scroll to Top