Facebook
Telegram
WhatsApp

מחזור כישור הזמן (The Wheel of Time) 2021

7.734
מדע בדיוני ופנטזיה, דרמה
United States of America

תאריך הוצאה

18-11-2021

סקירה כללית

בעולם שיש בו קסם אבל רק נשים מעטות רשאיות להשתמש בו, חייהם של חמישה תושבי כפר צעירים משתנים לנצח עם הגעתה של אישה זרה ורבת עוצמה, הטוענת כי אחד מהם עומד במרכזה של נבואה עתיקה ובכוחו להטות את כף המאזניים במלחמה בין האור לבין האופל לנצח. עליהם לבחור אם לתת אמון באישה הזרה הזו – וזה בזה – ולהפקיד בידיה את גורל העולם, לפני שאדון האופל ישתחרר מכלאו ויחל הקרב האחרון.

Scroll to Top