Facebook
Telegram
WhatsApp

מלאכים (Miracle Workers) 2019

6.923
קומדיה
United States of America

תאריך הוצאה

12-02-2019

סקירה כללית

קומדיה המוצבת במשרדי שמיים בע”מ. כאשר אלוהים מתכנן להשמיד את כדור הארץ, שני מלאכים ברמה נמוכה חייבים לשכנע את הבוס שלהם להציל את האנושות. הם מהמרים עליו שהם יכולים לסלק את הנס הבלתי אפשרי ביותר שלהם עד כה: לעזור לשני בני אדם להתאהב.

Scroll to Top