Facebook
Telegram
WhatsApp

מלך השכונה (The King of Queens) 1998

7.054
קומדיה
United States of America

תאריך הוצאה

21-09-1998

סקירה כללית

דאג הפרנן ואשתו קארי, מתגוררים ברובע קווינס שבניו יורק ביחד עם אביה של קארי, ארתור. דאג, העובד כשליח בחברת משלוחים וקארי, העובדת כמזכירה משפטית בחברת עורכי דין, נאלצים להקדיש הרבה מזמנם ומאיכות חייהם לטיפול בארתור, מה שמביא אותם לשכור מוליכת-כלבים בשם הולי כדי שתשמור עליו. חבריו הטובים של דאג הם דיקן, בחור שחור גבוה ובעל ביטחון עצמי, ספנס, שחי חלק ניכר של הסדרה בבית אימו ובן דודו דני. אשתו של דיקן, קלי, היא חברתה הטובה של קארי.

Scroll to Top