Facebook
Telegram
WhatsApp

סקראבס (Scrubs) 2001

8.033
קומדיה
United States of America

תאריך הוצאה

02-10-2001

סקירה כללית

הסדרה עוקבת אחר קורותיו של ג'יי-די, בחור חמד פעיל-מחשבתית, שאנו זוכים לראות ולשמוע את נבכי לבו. טרק, הוא חברו הטוב ושותפו לדירה. אליוט ריד, היא מתמחה נוירוטית, נטולת כישורים חברתיים ומהווה מן הסתם מקור לא אכזב למתח מיני בינה ובין ג'יי-די. בביה"ח הם מכירים את ד"ר קוקס, המנטור של ג'יי-די, אדם ציני ומיזנטרופ למראית עין; ד"ר קלסו, ראש הצוות הנוטף דבש חלקלקות; האחות קרלה, לטינית קשוחה ומושא הידלקותו של טורק; השרת, שמטרתו העיקרית בחיים היא להתעמר בג'יי-די; וטד, עו"ד ביה"ח, צל של עצמו וללא שמץ של ביטחון עצמי.

Scroll to Top