Facebook
Telegram
WhatsApp

פשע מן העבר (Cold Case) 2003

7.83
פשע, דרמה, מסתורין
United States of America

תאריך הוצאה

28-09-2003

סקירה כללית

לילאן ראש היא בלשית ביחידת מחלק הרצח של פילדלפיה המטפלת ב"תיקים קרים", פשעים אשר בוצעו לפני זמו רב אך נותרו לא מפוענחים, על לילי לשחזר את הרצח בראשה ולשוחח עם האנשים הקושרים קורבנות ולמצוא דרך לפענח את התיקים.

Scroll to Top