Facebook
Telegram
WhatsApp

ריצ’ר (Reacher) 2022

אקשן והרפתקאות, פשע, דרמה
United States of America

תאריך הוצאה

03-02-2022

סקירה כללית

כשקצין המשטרה הצבאית המשוחרר, ג’ק ריצ’ר, נעצר בגין רצח שלא ביצע, הוא מוצא את עצמו בליבה של קנוניה קטלנית הגדושה בשוטרים מושחתים, אנשי עסקים מפוקפקים ופוליטיקאים תככנים. בעזרת תבונתו בלבד עליו לפענח מה קורה במרגרייב, ג’ורג’יה.

Scroll to Top