Facebook
Telegram
WhatsApp

(ER) 1994

7.831
דרמה
United States of America

תאריך הוצאה

19-09-1994

סקירה כללית

הסדרה מתמקדת בסגל בית החולים הכללי המחוזי שבשיקגו, ובפרט – בחייהם המקצועיים והאישיים של הרופאים והאחיות אשר בחדר המיון. מצד אחד, הסדרה מציגה מאורעות המתרחשים בחדר המיון, ההתנהלות היומיומית של הרופאים והאחיות, ואף ניתוחים ותהליכים שונים ומשונים שעל הרופאים לעשות כדי להציל חיים, דבר שלא תמיד עולה בידם. מצד שני, הסדרה גם מציגה את חייהם האישיים של הרופאים והאחיות, מעבר לחדר המיון, את הקשיים שלהם, הטראומות שלהם, מערכות היחסים שלהם וכו’. יוצרי הסדרה הפכו מקום שלכאורה נראה לנו כמקום שרווי בדיכאון וחולים למקום מלא דרמה.

Scroll to Top